Asmens duomenų tvarkymas

Patvirtinu, kad esu informuotas, jog UAB „mogo LT“, juridinio asmens kodas 302943102, adresas Perkūnkiemio g. 6, Vilnius:
 
1.1. tvarkys šiuos mano Asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (asmens dokumento duomenis), adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, asmens parašą, vairuotojo pažymėjimo numerį, pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas, esamų / buvusių finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšis ir sumas, vykdymo terminus, duomenis apie šių įsipareigojimų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenų subjektų duomenis, taip pat duomenis apie darbovietę, pajamas, išlaidas, pajamų rūšis ir jų šaltinius, turtą, socialinio draudimo periodo pradžią, pabaigą, asmens veiksnumą, šeiminę padėtį, einamas pareigas (darbą), vertimąsi komercine, individualia veikla, išsilavinimą, valdomos transporto priemonės duomenis, informaciją apie transporto priemonės savininką, naudotoją, draudėją, kredito reitingą, sąsajas su politikoje dalyvaujančiais asmenimis duomenis šiais tikslais: asmens tapatybės patikrinimo, kreditingumo, finansinės rizikos vertinimo, tinkamam finansinių paslaugų sutarties ir / ar kitų sutarčių, susijusių su finansinių paslaugų teikimu sudarymo ir vykdymo, automobilių nuomos sutarčių sudarymo ir vykdymo, įsiskolinimo valdymo, draudimo apsaugos suteikimo, draudimo sutarties vykdymo, pinigų plovimo prevencijos.

1.2. vykdydama teisinę prievolę ir (ar) teisėto intereso pagrindu tikrins / gaus Asmens duomenis šio dokumento 1.1 punkte nurodytais tikslais iš šių subjektų: Gyventojų registrų tarnybos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybės įmonės Registrų centras tvarkomų registrų, Valstybės įmonės „Regitra“, Lietuvos banko, UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamų informacinių sistemų, finansų įstaigų, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamose informacinėse sistemose, Policijos departamento, darbovietės ir kitų asmenų administruojamų registrų ir informacinių sistemų, kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir šiame dokumente nurodytais tikslais.

1.3. teisėto intereso pagrindu teiks mano Asmens duomenis šio dokumento 1.1 punkte nurodytais tikslais šiems subjektams: Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams, kitoms finansų įstaigoms, dalyvaujančioms UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamose informacinėse sistemose, taip pat kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, auditoriams, teisės ir finansų konsultantams.
1.4. nepriėmus teigiamo sprendimo pagal pateiktą paraišką, surinktus mano Asmens duomenis pakartotinai panaudos (atitinkamai juos atnaujinus) šio sutikimo 1.1 punkte nurodytais tikslais, jei per duomenų saugojimo terminą vėl kreipčiausi į UAB „mogo LT“ dėl paslaugų suteikimo.

2. Patvirtinu, kad esu informuotas, jog UAB „mogo LT“ mano Asmens duomenis tvarkys ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų po sandorio tinkamo įvykdymo ar įsiskolinimo padengimo dienos. Klientų, su kuriais nesudaroma sutartis dėl finansinių paslaugų teikimo, duomenys saugomi 12 mėnesių.

3. Patvirtinu, kad esu informuotas, kad nepateikus visos būtinos informacijos, UAB „mogo LT“ turi teisę nesuteikti man paslaugų.

4. Patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę susipažinti su UAB „mogo LT“ tvarkomais mano Asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius Asmens duomenis, ištrinti Asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nesutikti su mano Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant tvarkymą visiškai automatizuotų būdu, užtikrinti mano pateiktų duomenų perkeliamumą (jei įmanoma), nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, pateikti skundą priežiūros institucijai.

Nerandate norimo automobilio?

Susisiekite su mumis. Mes Jums padėsime!